Budowanie zaangażowania pracownika od pierwszych chwil w firmie

Wszędzie otacza nas komunikacja, również w środowisku biznesowym. Skuteczna komunikacja wewnętrzna to jedno z najważniejszych wyzwań w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy. Determinuje ona realizację celów służbowych, personalnych i prywatnych. Komunikacja dwustronna umożliwia realny dialog i zweryfikowanie, czy to, co chcemy przekazać, właśnie w takiej formie trafia do słuchaczy. Prawidłowo wykorzystywane narzędzia komunikacji dwustronnej to klucz do budowania zaangażowania, motywowania personelu i dobrych relacji pracownik-pracodawca.

Design Thinking w HR

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych rozwiązań w oparciu o odkrycie i głębokie zrozumienie potrzeb, wartości i motywacji pracowników. Koncentracja na końcowym kliencie wewnętrznym jest najważniejszym elementem tej metodologii. Pozwala ona pracować nad skomplikowanymi wyzwaniami organizacji w unikalny sposób, zapewniający wiele korzyści. Stosując metodę Design Thinking zaczynamy pracę od zgłębienia potrzeby i problemu klienta, a nie od pomysłu. Dzięki tej strategii obniżamy ryzyko tego, że zrealizujemy pomysł, produkt lub usługę, która nie będzie odpowiadać potrzebom rynku. Należy podkreślić, że Design Thinking to nie tylko same etapy projektowania ułożone w logicznej kolejności, lecz także narzędzia i sposób myślenia, który towarzyszy pracy. Kluczowym aspektem Design Thinking jest koncentracja na końcowym odbiorcy przez cały czas trwania prac projektowych. Umożliwiają to takie narzędzia, jak persona lub mapa empatii, które przedstawiają docelowego klienta w sposób wizualny i pozwalają szybko znaleźć o nim najważniejsze informacje. Mateusz Kaliszewski, konsultant i trener metodologii Design Thinking, podkreśla, iż łącząc odmienne perspektywy pracowników z różnym doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami, dajemy szansę na pojawienie się innowacyjnych, nieszablonowych pomysłów zrodzonych z twórczej i konstruktywnej wymiany zdań.

Jakie znaczenie mają relacje pracownik-pracodawca w obszarze HR?

Jak wynika z wielu raportów i badań, w Polsce mamy obecnie do czynienia rynkiem pracownika. Z tym zjawiskiem wiążą się coraz niższe wskaźniki bezrobocia i wysoka rotacja personelu w wielu sektorach biznesu. Profesjonaliści HR zdają sobie sprawę, że tradycyjne formy pozyskiwania wartościowych pracowników i budowania zaangażowania wśród stałej kadry nie wystarczają. Ponadto, dużo mówi się o nowych pokoleniach, które wkraczają na rynek pracy mając zupełnie inne oczekiwania wobec kariery zawodowej i relacji pracownik-pracodawca.

Sposób pracy w stosunku do klientów zewnętrznych, jaki przedstawił Mateusz Kaliszewski, może być wykorzystany tak samo wobec klientów wewnętrznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by odtworzyć ten proces w realizacji wewnętrznych projektów HR, gdzie odbiorcą jest klient wewnętrzny lub kandydaci, których poszukujemy do danej organizacji. Można uzyskać te same korzyści, które osiągają działy realizujące projekty Desing Thinking adresowane do zewnętrznych klientów firmy. Spektrum wykorzystania metodologii Design Thinking w HR jest bardzo szerokie. Metodę tę można zastosować w celu stworzenia kultury organizacyjnej opartej na empatii, odwadze do eksperymentowania, silnej współpracy i dobrej relacji pracownik-pracodawca, a także do rozwiązywania skomplikowanych problemów HR, takich jak: wysoka rotacja, niska satysfakcja pracowników, potrzeba budowania zaangażowaniu i motywowania personelu, konieczność redukcji stresu i wypalenia zawodowego, niewystarczająca liczba kandydatów, mało atrakcyjna ścieżka kariery.

Well-being i w organizacji jako sprawdzony sposób redukcji stresu i budowania zaangażowania pracowników

Wyniki badania „Praca, moc, energia w polskich firmach. Sześć obszarów, które wpływają na efektywność organizacji” wykazały, że ponad 1/4 pracowników myśli o odejściu z obecnego miejsca pracy z powodu przeciążenia obowiązkami i związanego z nim napięcia czy stresu, zaś jedynie 41% pracowników dużych firm ma poczucie, że pracuje w organizacji, która dba o swoją kadrę. Okazuje się, że na współczesnym rynku pracy atrakcyjne benefity i systemy premiowe przegrywają z przyjemnym środowiskiem pracy, dobrymi relacjami pracownik-pracodawca, przyjazną atmosferą w zespole, optymalnym tempem pracy i programami mającymi na celu redukcję stresu.

Dlaczego warto wdrożyć w organizacji narzędzia redukcji stresu?

Według badania Global Employee Experience Measurement Research, realizowanego w 2018 roku przez globalną korporację Aon, troska o dobre samopoczucie pracowników zajmuje coraz wyższą pozycją na liście priorytetów w organizacjach na całym świecie. Jak podaje Małgorzata Czernecka, ekspert ds. zarządzania energią pracowników, ponad 1/3 firm posiada długofalowe strategie well-being, a ponad 80% aspiruje do ich tworzenia oraz dalszego inwestowania, uznając je jako jeden z kluczowych elementów procesu budowania zaangażowania personelu.

Trend ten umacnia się z roku na rok, ponieważ firmy dysponujące strategiami w obszarze well-being, obserwują ich silne oddziaływanie na takie aspekty, jak: budowanie pozytywnego wizerunku firmy, polepszenie relacji pracownik-pracodawca, wzrost efektywności procesów rekrutacyjnych, obniżenie wskaźnika rotacji, redukcja stresu i wzrost poziomu ogólnego dobrostanu pracowników.

Redukcja stresu i wypalenia zawodowego z pomocą podejścia mindfulness

Jak zaprojektować  krok po korku unikatowy pogram wdrażania pracowników z wykorzystaniem metody Design Thinking? Jak skutecznie budować zaangażowanie pracownika i projektować zaprojektować rozwiązania zwiększające motywację? W jaki sposób jakość relacji pracownik-pracodawca wpływa na działalność organizacji? Dowiedzą się tego Państwo uczestnicząc w HR Future – konferencji nowoczesnego HR, która odbędzie się 31 maja 2019 roku w Warszawie. Uczestnicy wydarzenia poznają skuteczne narzędzia redukcji stresu i wypalenia zawodowego oraz zalety podejścia well-being i mindfulness w biznesie.