Employer Value Proposition w zarządzaniu wizerunkiem pracodawcy

Budowanie skutecznej strategii employerbrandingowej nie należy do prostych zadań. Stawiając czoła współczesnym wymaganiom rynku pracy, działy HR poszukują coraz bardziej wyrafinowanych metod formułowania EVP. Niestety, uciekając od podstawowych wyzwań środowiska pracy, stawiając na nowości technologiczne i szeroki zakres benefitów pozapłacowych, menadżerowie HR często zapominają o podstawowych potrzebach i czynnikach budujących zaangażowanie personelu w sposób naturalny i trwały. Na rynku pracownika to właśnie umiejętne wyłonienie wartości firmy, zbudowanie unikalnej Employer Value Proposition, a w efekcie strategii w zakresie HR i employer brandingu pozwala zaistnieć w świadomości otoczenia.

Employer Value Preposition – zestaw wartości, jakie pracodawca oferuje pracownikom

Sformułowanie wizji, misji, celów, persony i Employer Value Proposition powinna poprzedzić dokładna analiza SWOT. Polega ona na identyfikacji mocnych i słabych stron organizacji oraz na konfrontowaniu ich z bieżącymi i przyszłymi szansami oraz zagrożeniami. Rezultaty analizy SWOT pozwalają zbadać nie tylko wnętrze organizacji, lecz także otoczenie. Zebrane dane potrzebne są do przygotowania efektywnego procesu strategicznego. Należy pamiętać, że Employer Value Proposition powinno spełniać zarówno oczekiwania obecnych pracowników, jak i przedstawicieli nowych pokoleń pod kątem ich dalszej rekrutacji.

Jak podaje Ewa Bujak, ekspert z zakresu komunikacji interpersonalnej, public relations oraz employer brandingu, najlepsze Employer Value Proposition zapewnia doskonałą równowagę między ekonomicznymi obietnicami marki, takimi jak świadczenia lub zarobki, emocjonalnymi (np. wizerunek branży, reputacja firmy, odpowiedzialność społeczna firmy) i funkcjonalnymi (rozwój zawodowy, oferta szkoleniowa, work life balance).

Rozwiązania inspirowane Agile i Scrum

Pojęcie zwinności (ang. agile) staje się coraz popularniejsze w środowisku HR. Zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa wdrażają zmiany w celu dostosowania usług do potrzeb współczesnego rynku. Jak podaje Andrzej Zińczuk, Organizational Design Consultant grupy Agile Rebels, pojęcie „agile” według słownika Cambridge oznacza szybką, sprawną i umiejętną reakcję. Scrum to kolei zwinny sposób tworzenia nowego produktu. Podejście Agile i Scrum definiuje więc gotowość i umiejętność efektywnej zmiany kierunku czy też sposobu działania. Takie postępowanie podyktowane jest potrzebą dopasowywania się do nowych potrzeb poprzez ich poszukiwanie i – przede wszystkim – świadome stawianie nowych kroków w celu uzyskania lepszych rezultatów. Andrzej Zińczuk podkreśla, że organizacje praktykujące podejście Agile i Scrum potwierdzają uzyskaną wartość w postaci czytelności prowadzonych projektów, poprawy współpracy między IT a biznesem oraz wskazują, że dzięki Agile i Scrum można zmieniać priorytety prac.

Jakie korzyści ze stosowania Agile i Scrum mogą czerpać HR-owcy?

W jaki sposób zwinność wpływa na poszczególne działy organizacji – między innymi HR? Przede wszystkim zwinne zespoły same organizują swoją pracę (ang. self-management), a więc decydują, jak planować, monitorować i wykonywać działania. Stosując podejście Agile i Scrum zespoły HR działają w określonych przez organizację ramach, do których zalicza się budżet, cele i zasoby. Dobrze współpracujący ze sobą zespół utrzymuje stan, nazwany przez Andrzeja Zińczuka produktywnym konfliktem. Członkowie zespołu prezentują swoje poglądy przy poszanowaniu postaw współpracowników i współpracowniczek, są otwarci na nowe możliwości i skoncentrowani na wspólnym celu. Zbiorowa odpowiedzialność za rezultat, oparta na przekonaniu, że wszyscy są w pełni zaangażowani, pozwala dzielić się zadaniami i skutecznie je realizować.

Metoda Design Thinking w działaniach HR

Kolejną metodą usprawniającą prace nad projektem HR jest Design Thinking. Jest ona szczególnie przydatna w tworzeniu nowych produktów i usług, usprawnianiu procesów i rozwiązywaniu złożonych problemów organizacji. Ze względu na uniwersalność metody Design Thinking – lista zastosowań jest długa. Mateusz Kaliszewski, konsultant i trener metodologii Design Thinking, podkreśla, iż łącząc odmienne perspektywy pracowników z różnym doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami, mamy możliwość stworzenia innowacyjnych, nieszablonowych pomysłów zrodzonych z twórczej i konstruktywnej wymiany zdań. Design Thinking opiera się na wykorzystaniu siły współpracy interdyscyplinarnych zespołów, co pozwala na konfrontowanie różnych spojrzeń na dane zagadnienie. Warto dodać, że Design Thinking to nie tylko postępujące po sobie etapy projektu, ułożone w logicznej kolejności, lecz także narzędzia i sposób myślenia towarzyszący pracy nad danym zadaniem.

Chat boty na rynku pracownika

Pisząc o strategiach employerbrandingowych i najnowszych rozwiązaniach w środowisku HR nie sposób pominąć interaktywnych narzędzi, które szturmują rynek nowoczesnych technologii. Mowa oczywiście o chat botach – programach automatyzujących procesy rekrutacyjne i ułatwiających pracę działów HR. Chat boty to roboty z zaprogramowanym algorytmem dialogu z kandydatem, które mają na celu ocieplenie i spersonalizowanie relacji firmy z kandydatem, a także udzielenie wszelkich potrzebnych informacji w przystępnej formie. Do ich zalet należy responsywność, tempo przeprowadzania kandydata przez cały proces rekrutacji i pozytywny wydźwięk doświadczeń użytkownika w interakcjach z zespołem. Odpowiednio zaprojektowane chat boty mogą dostarczyć kandydatom takich informacji, jak: czas trwania rekrutacji, dostępne stanowiska, kultura firmy, a także ułatwić dotarcie do rekrutera odpowiedzialnego za konkretny departament w firmie. W sytuacji, gdy żaden pracownik odpowiedzialny za procesy rekrutacyjne nie jest dostępny online, chat boty mogą poprosić kandydata o pozostawienie adresu e-mail i wysłanie menadżerowi HR powiadomienia o konwersacji.

Chat boty i automatyzacja procesu rekrutacyjnego

Zachęcamy Państwa do udziału w HR Future – konferencji nowoczesnego HR, która odbędzie się 31 maja 2019 roku w Warszawie. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jak zdefiniować unikalne Employer Value Proposition i umiejętnie komunikować je w kampaniach employer brandingowych oraz w jaki sposób wdrożyć rozwiązania inspirowane Agile i Scrum, aby usprawnić realizację projektów HR. Prelegenci zainspirują Państwa do wykorzystania metody Design Thinking w projektowaniu programu onboardingowego i przedstawią rolę chat botów w automatyzacji procesu rekrutacyjnego.