Program.
9:50 – 10:00
Rozpoczęcie konferencji online
część. 1 Strefa inspiracji
10:00 – 10:30
Wartość firmy w czasach kryzysu – czego nauczyła nas pandemia w kontekście zarządzania?
  • Autentyczne partnerstwo i zaufanie – jak HR może wspierać biznes w obliczu ciągłej zmiany? Rola HR w sytuacjach kryzysowych.
  • Jak przeprowadzić organizacje przez proces cyfryzacji biznesu – rola działu HR w kontekście wspierania kadry menedżerskiej w procesie transformacji
Andrzej Borczyk
10:30 – 11:00
Innowacje i cyfryzacja ostatnich miesięcy – jakie nowe wyzwania dla współczesnego biznesu niesie za sobą skokowy wzrost innowacji i rosnąca konkurencyjność na rynku
  • Jak technologia zmieniła nasze organizacje i sposób wykonywania pracy w ostatnich miesiącach – jakie wyzwania niesie za sobą cyfryzacja biznesu w kontekście projektowania usług/produktów, podejmowania decyzji strategicznych czy zarządzania zespołami
  • Czy innowacji można się nauczyć – jak zaszczepić w organizacji gen innowacji i zaprogramować myślenie pracowników na ciągłe szukanie udoskonaleń i kreatywnych rozwiązań
Anna Streżyńska
11:00 – 11:15
Przerwa
część 2. Strefa dobrych praktyk
11:15 – 11:45
Badania Candidate Experience na przykładzie firmy IGUS
  • Jak mierzyć Candidate Experience i zidentykować słabe punktu procesu rekrutacji?
Dorota Gotowicka
oraz Aleksandra Banaszek
11:45 – 12:15
Platforma e-learningowa jako narzędzie wspierające podejście continuous improvement w firmie INEA
  • Jak przeprowadzić proces wdrażania e-learingu od momentu badania potrzeb pracowników przez wybór narzędzi po komunikację nowego rozwiązania?
Aleksandra Lemańska
12:15 – 12:30
Przerwa
12:30 – 13:00
Technologia AR w Employer Brandingu w czasie niepewności na przykładzie case study Capgemini
  • Jak przeprowadzić kampanię wizerunkowo-rekrutacyjną z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości
Justyna Kurpierz
13:00 – 13:05
Zakończenie konferencji online
Warsztaty.
18.00 | 25 września
Procesy HR w nowej rzeczywistości zwinnych organizacji, rozproszonej struktury i pracy w modelu hybrydowym
  • Rekrutacja i candidate experience w procesach online – jak zaprojektować krok po kroku proces reluktancji pracowników w online, jak wykorzystać persony i insighty do weryfikowania wąskich gardeł rekrutacji online. Jak na nowo określić canddate journey map i odpowiednio dopasować rozwiązania candidate experience?
  • Efektywny onboardnig online – jak przygotować proces wdrażania nowego pracownika w formule online – mapowanie doświadczeń wdrażanego pracownika, określanie nowej roli buddiego, przygotowanie menedżera do pracy z nowym pracownikiem bez stałego nadzoru. W jaki sposób zmierzyć skuteczność online onboardingu i zweryfikować słabe punkty.
Maja Gojtowska