Program.
10:00 - 17:00
część. 1 Strefa inspiracji
Wartość firmy w czasach kryzysu – czego nauczyła nas pandemia w kontekście zarządzania?
 • Autentyczne partnerstwo i zaufanie – jak HR może wspierać biznes w obliczu ciągłej zmiany? Rola HR w sytuacjach kryzysowych.
 • Jak przeprowadzić organizacje przez proces cyfryzacji biznesu – rola działu HR w kontekście wspierania kadry menedżerskiej w procesie transformacji
Andrzej Borczyk
Innowacje i cyfryzacja ostatnich miesięcy – jakie nowe wyzwania dla współczesnego biznesu niesie za sobą skokowy wzrost innowacji i rosnąca konkurencyjność na rynku
 • Jak technologia zmieniła nasze organizacje i sposób wykonywania pracy w ostatnich miesiącach – jakie wyzwania niesie za sobą cyfryzacja biznesu w kontekście projektowania usług/produktów, podejmowania decyzji strategicznych czy zarządzania zespołami
 • Czy innowacji można się nauczyć – jak zaszczepić w organizacji gen innowacji i zaprogramować myślenie pracowników na ciągłe szukanie udoskonaleń i kreatywnych rozwiązań
Anna Streżyńska
Granice nie istnieją jeśli praca ma sens – jak wykorzystać wewnętrzną motywację do tworzenia wielkich projektów, które zmieniają naszą rzeczywistość
 • Harmonia wartości wewnętrznych z wartościami organizacji – jak komunikować fundamentalne wartości organizacji, aby przyciągnąć takich ludzi, którzy podzielają te same zasady
 • Sens w pracy jako kluczowy czynnik motywacyjny – dlaczego takie czynniki jak decyzyjność, sprawczość i niezależność są silniejszymi motywatorami do radzenia sobie z przeciwnościami, niż pensja czy awans
Jurek Owsiak
część 2. Strefa dobrych praktyk
Ścieżki warsztatowe do wyboru

Empatia i rozwiązanie
human centered

 

Procesy HR w nowej rzeczywistości zwinnych organizacji
 

 
 • Rekrutacja i onboarding online - jak dzięki technologii uprawnić procesy HR w organizacjach w czasie kryzysu?

Maja Gojtowska

 

Culture book – jako narzędzie wspierające kulturę organizacyjną w ING Bank Śląski

 
 • Jak stworzyć firmowego culture booka, krok po kroku, na przykładzie doświadczeń firmy ING Bank Śląski

Anna Waśniowska
oraz Agnieszka Ochód

 

Badania Candidate Experience na przykładzie firmy Igus

 • Jak mierzyć Candidate Experience i zidentyfikować słabe punktu procesu rekrutacji

Dorota Gotowicka
oraz Aleksandra Banaszek

 

Nowy temat już wkrótce!
ZOSTAŃ PRELEGENTEM

Zgłoś się

Technologie
i zwinne zarządzanie

 

Technologia AR w Employer Brandingu w czasie niepewności na przykładzie case study Capgemini

 • Jak przeprowadzić kampanię wizerunkowo-rekrutacyjną z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości

Justyna Kurpierz

 

Platforma e-learningowa jako narzędzie wspierające podejście continuous improvement w firmie INEA

 • Jak przeprowadzić proces wdrażania e-learingu od momentu badania potrzeb pracowników przez wybór narzędzi po komunikację nowego rozwiązania

Aleksandra Lemańska

 

Współpraca na linii szef IT - dział HR w okresie wychodzenia z kryzysu

 • Jakie są oczekiwania szefa IT od nowoczesnego działu HR w czasie dynamicznej transformacji technologicznej biznesu

Sebastian Drzewiecki

Sebastian Drzewiecki
 

Zarządzanie nagłą, nieplanowaną transformacją biznesu jako nowa kompetencja HR – case study KFC

 • Zmiana jako największy egzamin dla HR. Jak nauczyć organizację funkcjonowania w rzeczywistości permanentnej i nieprzewidywalnej zmiany ?

Edyta Wiśniewska

 

Nowy temat już wkrótce!
ZOSTAŃ PRELEGENTEM

Zgłoś się

Warsztaty Nowoczesnego HR
Modele twórczego budowania szkoleń i prezentacji
Nowoczesne narzędzia budujące angażujący content prezentacji i szkoleń
 • Storytelling w komunikacji biznesowej – jak wykorzystać metodę storytellingu do tworzenia treści biznesowych i zwiększania efektywności projektów szkoleniowych
 • Myślenie wizualne w praktyce HR – jak samodzielnie wdrożyć do swojej prezentacji elementy myślenia obrazem, które sprawią, że przekaz zostanie lepiej przyswojony przez odbiorcę
 • Atrakcyjna prezentacja, która zostanie zapamiętana – jak zwiększyć atrakcyjność i profesjonalność prezentacji poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii i komunikacji interpersonalnej
Anna Kędzierska
Maciej Cichocki
Sztuka prowadzenia wystąpień w nowoczesnym dziale HR
 • Think big – jak zaprojektować i przeprowadzić szkolenie lub prezentację, aby stało się dla uczestnika angażującym wydarzeniem, a nie nudnym obowiązkiem
 • Samoświadomość jako klucz do udanego wystąpienia – jak zidentyfikować swoje słabe strony jako mówcy i zacząć świadomie nad nimi panować – stres, mowa ciała, głos
 • Zarządzanie emocjami odbiorców – jak świadomie panować nad słuchaczami w czasie wystąpienia i umiejętnie wpływać na ich emocje.
Marcin Prokop