Program.
10:00 - 17:00
część. 1 Strefa inspiracji
Nowy wymiar relacji pracownik-pracodawca kluczem do osiągania celów biznesowych – jak wdrożyć rozwiązania inspirowane turkusowymi organizacjami
 • Pensja to dzisiaj za mało – jak kultura organizacyjna staje się najsilniejszym argumentem budującym lojalność pracownika i motywującym go do zaangażowania
 • Dojrzewanie do turkusu – jak implementować turkusowe rozwiązania w swojej organizacji i komunikować je pracownikom, aby nie wywołać efektu „oporu przed zmianą”
prof. Andrzej Blikle
Zaufanie i unikatowe wartości, jako strategiczny kapitał organizacji –  jak stworzyć pracownikom warunki do osiągania ponadprzeciętnych wyników, dzięki relacjom opartym na autentycznym zaufaniu
 • Zaufanie jako fundament sukcesu – jak wzmacniać samozaufanie pracowników i odwagę do podejmowania decyzji, tworzyć przestrzeń na popełnianie błędów oraz stymulować ich kreatywność
 • DNA organizacji oparte na wartościach, relacjach i zaufaniu – jak HR może kreować kulturę organizacyjną opartą na pożądanych wartościach, która stymuluje energię w zespołach, mobilizuje liderów i przynosi satysfakcję pracownikom
Sebastian Kotow
Komunikacja wewnętrzna, jako kluczowe narzędzie budowania relacji – jak współczesne organizacje powinny prowadzić dialog z pracownikami
 • Jak mówić, żeby pracownicy chcieli słuchać i … działać – czyli jak w czasach powierzchownej komunikacji tworzyć komunikaty, które będą interesujące dla pracowników w różnym wieku
 • Szumy informacyjne – jakie kluczowe błędy w komunikacji z pracownikami powodują, że komunikaty są dla nich niezrozumiałe lub nie wywołują pożądanych reakcji
prof. Jerzy Bralczyk
część 2. Strefa dobrych praktyk
Ścieżki warsztatowe do wyboru

HR Creative Solutions

 

Zwinne zarządzanie
projektami HR

 • Jak wdrożyć rozwiązania inspirowane Agile i Scrum, aby usprawnić realizację projektów, za które odpowiada HR

Mariusz Kapusta

 

Design thinking w projektowaniu programu onboardingowego

 • Jak zaprojektować krok po kroku unikatowy pogram wdrażania pracowników z wykorzystaniem metody design thinking

Mateusz Kaliszewski

 

Nie mów. Opowiedz to!

 • Jak uruchomić pracowników do współodpowiedzialności za Employer Branding?

Anna Kędzierska oraz Maciek Cichocki

 

Rozwój kompetencji przyszłości
 

 • Jak zdefiniować luki kompetencyjne pracowników, które hamują rozwój organizacji w zmiennym środowisku biznesowym?

Karina Popieluch

HR Challenges of Tomorrow

 

O czym marzy pracownik?

 • Wpływ nowych technologii na efektywność pracowników – jak je wdrożyć – LIVE DEMO
 • Nowoczesne narzędzia pracy wspierające działy HR.

Krzysztof Jóźwiak

 

Pracownicze Plany Kapitałowe
w praktyce HR

 • Jak przygotować organizację do wdrożenia i realizacji PPK oraz przeprowadzić akcję informacyjną wśród pracowników

Agata Sobczyk oraz Michał Nowicki

 

AI i data analytics,
jako przyszłość HR

 • Jak sztuczna inteligencja i upowszechnienie analizy danych zredefiniuje zadania  oraz wymusi na HR pozyskanie nowych kompetencji
 

Barbara Zych

 

Efektywny zespół 2020
 

 • Jak wykorzystać nowoczesne technologie w budowaniu i zarządzaniu zespołami wielopokoleniowymi

Iwona Suchomska oraz Mirosław Filipski

Employee Experience

 

Projektowanie doświadczeń kandydatów i pracowników

 • Jak wykorzystać technikę mapowania procesów do budowania pozytywnych doświadczeń na różnych punktach styku z organizacją

Maja Gojtowska

 

Wellbeing a produktywność

 • Jak zwiększyć wydolność fizyczną, emocjonalną i mentalną managerów w obliczu rosnących wymagań

   

Małgorzata Czernecka

 

Idea crowdstaffingu jako krok w kierunku transformacji branży rekrutacyjnej

 • Dlaczego crowdstaffing stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania rekrutacyjne?
 

Marta Ambroziak oraz Przemysław Kadula

 

Employer Value Proposition w zarządzaniu wizerunkiem pracodawcy

 • Jak zdefiniować unikalne EVP dla pracodawcy i umiejętnie komunikować je w kampaniach employer brandingowych

Zyta Machnicka